Spårarna 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.alder-sparare

I Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus.

Vi har i dagsläget ingen egen egen grupp för spårare vår scoutkår. Scouter som är 8 år är med i Bäververksamheten och scouter som är 9 år ingår i Upptäckarverksamheten.

Bäverprogrammet

Upptäckarprogrammet