I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.alder-sparare

I Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus.

Vi har en avdelning för Spårarna som träffas varannan onsdag tillsammans med Bävrarna.

Bäverprogrammet