Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår:

Kårordförande:

Maria Weimer                   0708-38 01 35                    maria.weimer01@gmail.com

Kassör:

Ulrika Tollgren                   0738-08 37 73                    ulrika.tollgren@gmail.com