Vem får hyra

 • Uthyrning kan ske när scoutstugan inte används för den egna verksamheten.
 • Uthyrning sker i första hand till scoutverksamheter eller andra barn/ungdomsverksamheter.
 • Målsman för medlem i Arkelstorps Scoutkår erbjuds möjlighet att hyra lokalen till halva kostnaden.
 • Scoutstugan hyrs inte ut till rasistiska organisationer eller organisationer vars verksamhet inte är förenlig med demokratiska principer.
 • Scoutstugan hyrs inte ut till grupper eller personer som förtigit sin rätta identitet eller avsikt. Hyresgäst får ej överlåta avtalet eller det ansvar som följer av avtalet.

 

Kostnad:

 • Grundhyra 400 kr/dag.
 • Övernattningstillägg 100 kr/natt.
 • Vid övernattning debiteras grundhyra för såväl ankomstdagen som avresedagen, samt däremellan befintliga dagar och nätter.
 • Scoutverksamheter betalar 50 % av ovanstående priser.

 

Bokning

 • Bokning sker genom kårens representant och anses vara definitiv först då avtalet undertecknats. Handpenning á 200 kr kan krävas som inte återbetalas vid avbokning oavsett tidpunkt för avbokning.
 • Betalning kan ske kontant eller mot faktura till kårens bankgiro 5479-3252.
 • Avtal tecknas endast med myndiga personer över 25år eller ombud för juridisk person.
 • Vid bokning skall ändamål för uthyrningen tydligt och detaljerat uppges.
 • Nyckel till scoutlokalen överlämnas och återlämnas enligt överenskommelse med scoutkårens representant.

 

Lokalen

 • Finns bord och bänkar för 30 personer.
 • Kök med en spis, mikrovågsugn, kyl/frys, diskbänk, kaffekokare och vattenkokare. Diskmaskin finns ej. Porslin, glas och bestick finns för ca 30 personer.
 • Toaletter finns som en vanlig och en handikappanpassad.
 • Ledarrum, källare, samt garagebyggnad uthyrs ej.
 • Telefon finns ej att tillgå.
 • Projektor kan hyras för 50 kr enligt överenskommelse
 • Rätt till att sätta upp tält endast enligt överenskommelse.

 

Ordningsregler

 • Arkelstorps Scoutkår förbehåller sig rätten att medlemmar från kåren under kortare tillfällen vistas i lokalerna även under uthyrningstiden. Hyresgästen disponerar de lokaler/områden som angivits i hyresavtalet. Olägenhet kan uppstå genom att övriga lokaler/områden används för kårens verksamhet, detta måste accepteras av hyresgästen och berättigar inte till hyresnedsättning.
 • Scoutkåren tillhandahåller städutrustning och normala förbrukningsartiklar.
 • Sopkärl för matavfall finns vid ingången. Övriga sopor bortforslas av hyresgästen.
 • Hyresgästen skall utse säkerhetsansvarig person, som skall finnas i lokalerna och ha tillsyn då personer vistas i lokalerna. Säkerhetsansvarig skall vara myndig och vara anmäld till hyresvärd.
 • Säkerhetsansvarig skall informera sig om brandskydd såsom placering av brandsläckare, utrymning, branddetektorer samt korrekt hantering av värmepumparna.
 • Om hyresgästen inte vistas i stugan skall dörrar vara låsta och fönster stängda.
 • Spisar och kaffekokare skall vara avstängda. Eld eller levande ljus skall vara släckt.
 • Vid övernattning skall hyresvärden underrätta Räddningstjänsten om hur många som kommer att övernatta i lokalerna, max 50 personer är tillåtet. Hyresgästens utsedda säkerhetsansvarige skall vara kontaktbar dygnet runt. Räddningstjänsten kan kontaktas genom att ringa 044-20 04 00 eller 112 vid akut nödläge.
 • Alkoholförtäring eller nyttjande av andra droger är förbjuden i scoutstugan och i anslutning till denna. Scouterna har nolltolerans gällande alkohol.
 • Rökning är inte tillåten inomhus, sker rökning utomhus skall fimpar plockas upp och slängas väl släckta. Hyresgäst ansvarar för att fimpar tas om hand.
 • Eldning får endast ske i fasta eldstäder.
 • Det är ej tillåtet att spola ner miljöfarliga ämnen eller föremål som kan orsaka stopp i avloppet.
 • Arkelstorps scoutkår har rätt att begära legitimation av personer som påträffas på fastigheten och anteckna namn och personnummer som säkerhet. Arkelstorps scoutkår har rätt att avvisa personer som inte kan/vill styrka sin identitet.
 • Om obehöriga kommer till scoutstugan skall dessa avvisas.
 • Scoutkåren ombesörjer inte snöröjning eller gräsklippning.

Skador

 • Skador som uppkommit under hyrestiden skall rapporteras till scoutkårens representant senast i samband med att nyckel återlämnas. Akuta fel anmäles omgående.
 • Arkelstorps scoutkår förbehåller sig rätten att debitera hyresgästen för skador på byggnad eller inventarier som uppstått genom vållande eller oaktsamhet. Hyresgästen ansvarar för alla personer som vistas i eller besöker scoutstugan under hyrestiden.
 • Är städningen otillfredsställande har hyresvärden rätt att kräva omstädning eller rätt till ersättning på ett belopp upp till 800 kr.
 • Borttappad nyckel ersätts med 2000 kronor.

Avhysning

Scoutkårens representant har rätt att omedelbart avhysa hyresgäst:

 • som inte respekterar hyresvillkoren.
 • som inte följer andra anvisningar som har lämnats.
 • som använder uthyrningen även till annat ändamål än vad som har uppgetts vid bokningen.
 • Scoutkåren är inte återbetalningsskyldig då avhysning har skett.